هتل سفید بندرعباس

07633670039, بهشت بندر- بلوار نواب، ابتدای خیابان مرجان تلفن 07633670051

همراه 09170159459

دیدگاه مدیریت هتل

گردشگری تنها گذران چند روز خوب نیست بلکه دیدگاه نوینی است در خوب ماندن خوب شناختن و خوب ساختن

مدیریت هتل سفید

آنچه ما انجام می دهیم

آنچه ما می توانیم برای شما انجام دهیم

روزهای به یادماندنی

با ما در تماس باشید تلفن 07633670051

Learn more
گردشگری خاطره انگیز

ساحل خلیج فارس- جزایر زیبای خلیج فارس- حمام گله داری- معبد هندوها- موزه بزرگ استان- پارک غدیر و بسیاری مکانهای دیگر

Learn more
خاطرات تکرارشدنی

با سفرهای دریایی و دیدن جزایر خلیج فارس و مکانهای دیدنی بندرعباس خاطرات خوشی را برای خود و خانواده به ارمغان آورید

Learn more

What we have done

Get in touch with us